Мова – один з універсальних засобів навчання і виховання людини. Вона вводить дитину в світ дорослих, знайомить з характерами людей,які її оточують, із суспільством, серед якого вона живе. Як зазначав К. Ушинський, ніщо не дає стільки для розвитку людини, як праця і мова.

До розділу мовлення дитини входять:

  • Розвиток мовлення
  • Художня література
  • Читання казок
  • Грамота

Головна мета цього розділу -це  набуття вміння доречно, практично та творчо користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки,бажання, наміри, прохання).

На наших заняттях ми поєднуємо всі елементи навчання мовлення (фонетичну, лексичну, граматичну та комунікативну компетенції).

На заняття з художньої літератури  діти мають можливість ознайомитися з літературою як мистецтвом слова, активізуватися як майбутні читачі.

Під час занять Ми використовуємо:

  • Ляльковий театр
  • Пальчиковий театр
  • Театр на ложках
  • Тіньовий театр
  • Театр топотушек