Мова для дитини – це нiжна мамина колискова, мудра батькiвська порада, бабусина казочка, дiдусева байка, стежина, з якої починається шлях у життя. Вона стимулює розвиток внутрiшнього свiту дитини, сприяє гармонiйному формуванню особистостi.

Важливо пам’ятати, що саме в дошкiльному вiцi, мовлення дитини розвивається найбiльш iнтенсивно, а це означає, що воно найбiльш гнучке й податливе до корекцiї. Коли мовленнєвi дефекти виправляються вже в школi, логопедична робота бiльш складна й часто вiдбивається на успiшностi та на формуваннi особистостi дитини.

У дошкiльному вiцi дiти дуже добре пiддаються виправленню вимови при нескладних мовленнєвих дiагнозах й нормальному мовленнєвому апаратi дитини. Складні, комплексні порушення розвитку можуть бути викликані однією або декількома причинами, різними або однаковими за походженням. Важливо пам’ятати про iндивiдуальнi особливостi дiтей й не порiвнювати рiзнi випадки.

Логопедична робота в «Маленькій школі» є невід’ємною частиною загального корекційно-освітнього процесу. Робота логопеда неможлива без співдружності з вчителями, батьками, вихователями, психологами. Цей взаємо¬зв’язок забезпечує планомірну, систематичну, динамічну, комплексну корекційно-логопедичну допомогу дітям з вадами.

Корекційна логопедична робота починається з комплексного психолого-неврологічного обстеження, обов’язковою бесідою з батьками, вивчення логопедичної картки, яку почали вести ще в дитячому садку. Одержані дані фіксуються в шкільній логопедичній картці, складається перспективний індивідуальний план роботи для формування нових навичок вимови в дітей. Такий диференційний підхід полегшує вибір ефективної логопедично-корекційної методики.

Краще за все з довірою й серйозно ставитися до порад спецiалiста. На консультаціях логопеда «Плекальні» вам підкажуть як допомогти дитині, i це не складатиме особливого клопоту i не займе багато часу. Головне, це розуміння даної проблеми.