Метою занять французькою мовою з  дітьми 1,5 – 4 років є введення їх в франкомовне середовище, вивчення та сприйняття на слух елементарних слів та виразів. Наш курс спрямований на розширення загального і філологічного  кругозору дітей, розвиток їхнього мислення, пам яті, лексичних навичок, на виховання інтересу до вивчення іноземних мов, на формування позитивного відношення до культури та традицій інших країн.

Завдання курсу  націлені на організацію навчання  мови як процесу зацікавленого спілкування між людьми. Це визначає такі завдання курсу:

  • Розвиток фонематичного слуху.
  • Розвиток усного мовлення на основі засвоєного лексичного матеріалу.
  • Формування інтересу до традицій і культури країн, мова яких вивчається.
  • Сприяння розумовому і психічному розвитку дитини.

Щоб досягти від дітей поставленої мети в вивченні іноземної мови, треба їх зацікавити. Це можна зробити перетворивши заняття на гру.

При вивченні французької мови ми використовуємо такі види роботи:

  • вивчення віршів та пісень;
  • інсценування маленьких оповідань;
  • рухливі ігри;
  • предметні, предметно – рольові та сюжетно – рольові ігри;
  • розповідь казок та ситуативні діалоги.

В результаті ігрової діяльності діти починають розуміти звернення викладача, сприймати та знати елементарні слова та вирази французькою мовою, вчаться рахувати до 10, орієнтуються в основних кольорах, але найголовніше, за допомогою гри, вони відкривають для себе світ мови, розширюється їх світогляд і все це відбувається в яскравій країні під назвою “Дитинство”.

Викладач:

Вікторія  Олександрівна Шаповал