Як швидко плине час – сьогодні ми дошкільники, а завтра вже школярі. Тому, вже сьогодні варто готуватися до шкільного навчання. Так склалося, що батьки в першу чергу хвилюються про інтелектуальну підготовленість до навчання в школі: щоб дитина гарно читала, рахувала і так далі. Психологами ж доведено, що рівень успішності в школі також залежить від емоційно-вольової та мотиваційної підготовки дитини до школи.

Тому, ми пропонуємо відвідати наші заняття «Королівство внутрішнього світу», які спрямовані не лише на розвиток пізнавальної сфери дошкільника, а й на формування емоційно-вольової та мотиваційної сфери, що допоможе дітям розвинути особистісні якості, покращити та активізувати розумову діяльність й навчитися налагоджувати взаємостосунки з однолітками.

Основними завданнями занять є:
► підвищити рівень розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви;
► формувати навички спілкування, взаємодії, товариськості;
► формувати позитивні особистісні характеристики через розвиток розумової діяльності і когнітивної сфери;
► розвивати співчуття, краще розуміти себе й інших, розвивати уміння бути в злагоді з самим собою;
► створити можливості для самовираження, рефлексії;
► допомога дитині в підвищенні самооцінки, подоланні внутрішніх конфліктів, страхів, агресивних тенденцій, зменшенні тривожності;
► гармонізація міжособистісних стосунків у дитячому колективі, розвивати здатність до співпраці.

Заняття будуть проводитися 1 раз на тиждень: з 13.10 по 13.30; з 13.45 по 14.05.