Українська   Русский

Сімейний клуб "Плекальня" (1.5 - 4 роки)

Маленька школа "Плекальня" (4 - 6 років)

Відео

Інше відео

  Форум

Сценарій "Новий Рік"
Сценарії "Плекальні": новорічна вистава (російська мова)
Іграшки, якими грають наші діти
Що треба знати, купуючи іграшку
Тест «Розфарбуй малюнок» (Є.Є. Кравцова)
Емоційно-вольова готовність
Таблиця засвоєння дітьми звуків мови
Інтерв'ю
Запитання та відповіді

  Фотогалерея


 154   0


 260   0


 560   0

До уваги батьків!

Співбесіди психологічної готовності дітей до навчання в школі

От і залишилися позаду наші співбесіди психологічної готовності дітей до навчання в школі. Результат дуже порадував всіх: і батьків, і нас, і в першу чергу самих дітей, адже для них «співбесіда» це своєрідне випробування. І це випробування діти пройшли, але кожен по-своєму. Одні діти з веселим, бадьорим настроєм забігали в кабінет психолога, почуваючи себе в комфортних умовах з легкістю проходили тести, іншим же, потрібно було подолати психологічний бар’єр аби переступити поріг кабінету і налаштувати себе на роботу.

Оскільки скоро наші діти стануть першокласниками, ми не можемо дозволити аби вони знову відчували цей бар’єр йдучи до школи, знайомлячись з новими колективом, з новим вчителем. Ми почали розвивальні заняття для старших дошкільників по формуванню впевненості в собі.

Мета занять:
Створення емоційно-сприятливої атмосфери для розкриття особистості дитини. Атмосфера емоційної відкритості, прийняття, підтримки, розуміння дитини сприятиме розкриттю її особистості формуванню довіри та впевненості у позитивному відношенні до неї.

Формування мотивації дитини до пізнання оточуючих, встановлення позитивного, доброзичливого контакту, бажання брати участь у груповій роботі, відкривати власні інтереси шляхом залучення дітей до групових занять.

Розвиток особистості дитини, через розуміння нею власних емоцій, відношення до оточуючих та самої себе, уміння оцінити власні почуття та відкрито їх висловлювати, визначати власні переваги та недоліки, заявляти про свої інтереси, прийняття себе таким, який є.

Засвоєння дітьми нових умінь та навичок, як то: уміння конструктивно виявляти власні почуття впевненості, рішучості, ініціативності наполегливості, спонтанності, вміння йти на компроміс, висловлювати та приймати вимоги, похвалу, критику, встановлювати контакти та ін.

Основні завдання занять:
Ø ознайомлення дітей із позитивними аспектами впевненості у собі шляхом залучення дітей до ігрової діяльності, гурткової роботи;
Ø формування у дітей умінь і навичок практичного володіння засобами людського спілкування (мімікою, жестами, пантомімою);
Ø виховання інтересу до оточуючих людей, розвиток почуття розуміння, співпереживання;
Ø розвиток у дітей навичок спілкування в різних життєвих ситуаціях, вміння звільнятися від соціального страху в спілкуванні з оточуючими;
Ø навчання способам внутрішнього самоконтролю і стримування, зняття негативних імпульсів, виявлення власних емоцій;
Ø розвиток ініціативності, самостійності, організованості в процесі комунікативної діяльності.

Заняття розбиті на три блоки, кожен з яких має 5 занять.
І. Блок. Хто такий – Я
Мета: реалізувати пізнавальні, творчі можливості дитини, сприяти саморозкриттю, розвитку творчої уяви; розвивати мислення, креативність, впевненість у власних діях; навчити: пізнавати себе, засвоювати норми етичної поведінки, обмінюватися думками, оцінювати себе та інших, висловлювати власні судження; формувати навички спільних дій з однолітками, вміння домовлятися про задум, узгоджувати дії, разом ухвалювати рішення, діяти за потреби як команда та ін.
Теми блоку:
1. Хто така впевнена людина.
2. Які риси впевненості.
3. Як виявляти впевненість.
4. Впевнені у собі герої казок та їх досягнення.
5. Чи Я впевнений?

ІІ. Блок Я і мої емоції
Мета: формування впевненості у собі, опанування різними способами поведінки; розвиток та вдосконалення вміння самопрезентації; розвиток рішучості, сміливості, ініціативності наполегливості, об’єктивності, позитивного ставлення до життя, здатності до спонтанності, вміння правильно оцінювати свої сили, емоційно характеризувати свої вміння і навички, виявляти ставлення до власних вчинків; відтворювати різноманітних імітаційних рухів
Теми блоку:
1. Що Я відчуваю.
2. Що дає впевненість у собі.
3. Вчуся виражати емоції.
4. Я керую своїми емоціями.
5. Вчуся впевненості.

ІІІ. Блок. Я і моє оточення
Мета: розвиток здатності висловлювати та приймати вимоги, похвалу, критику, встановлювати контакти з оточуючими,формувати чіткість у висловлюванні власної думки та бажань, вміння чітко характеризувати себе, розвиток самоповаги. Формування чіткої манери говорити, дотримуватись відповідних правил, запам’ятовувати і точно відтворювати завдання, розвивати здатність до відтворення знайомих рухів у різних ігрових ситуаціях, заохочувати до імпровізації, спонукати до самостійності, виховувати почуття колективізму, товариськості, лідерства, ініціативності.
Теми блоку:
1. Як поводитися у життєвих ситуаціях.
2. Реагування на критику.
3. Відстоювання свого Я.
4. Хто з моїх близьких впевнений у собі.
5. Я впевнений.

Заняття проводить психолог Тетяна Миколаївна двічі на тиждень: вівторок та четвер у другій половині дня.

Головна сторінка      Сімейний клуб "Плекальня" (1.5 - 4 роки)      Маленька школа "Плекальня" (4 - 6 років)      Арт галерея      Форум